Rottebekæmpelse

Tegn på rotter

Er du i tvivl om du har rotter på din grund, bør du hurtigt undersøge det. Rotter kan udrette alvorlige skader i bygninger, især hvis de ikke opdages i tide. Gnaver de i elledninger kan de forårsage kortslutning og i værste fald brand.

Lugt, lyde og ekskrementer
Indendørs kan rotter gnave sig gennem paneler, vægge og gulve og svine med deres efterladenskaber. De mest almindelige tegn på rotter er:

Huller: 

Huller i jorden, synkende fliser eller asfalt eller runde huller på størrelse med en to-krone i vægge mv.

Lugt: 

En sur lugt af kloak og grisestald.

Ekskrementer:

Sorte, cylinderformede ca. 6 mm tykke og 17 mm lange ekskrementer, der spidser til i den ene ende.

Lyde: 

Kradse- og pibelyde bag panelerne, under gulvet eller på loftet.

Piben og kradsen på loftet og under gulvet kan også skyldes mus. Er du i tvivl, så lad en rottebekæmper vurdere, hvorvidt der er tale om mus eller rotter. Finder bekæmperen rotter på din ejendom, er der ingen grund til panik. Det er ofte et spørgsmål om tid, før de er væk.

Observerer du rotter skal du straks anmelde det til kommunen. Du må ikke selv bekæmpe rotter. Men det er dit ansvar at rottesikre og renholde din ejendom, herunder brønde og stikledninger, så at rotters levemuligheder på din ejendom begrænses. Du skal desuden sikre, at affald eller foder ikke er tilgængeligt for rotter.

Kun autoriserede rottebekæmpere må anvende rottegift. Anvendes giften forkert, kan det fremme resistensudviklingen hos rotterne.