Div. Rottespærre

Kampen flyttes ned under jorden

Fælderne bekæmper rotterne nede i kloakken. På den måde vil vi tage kampen med rotten på dens naturlige opholdssted. Problemet bliver altså løst ved nældens rod. Traditionelt er rottebekæmpelse sket over jordens overflade, altså tættere på os mennesker.

Rottespærre holder bestanden nede og bekæmpelsen sker under jorden, så vi mennesker ikke behøver at komme i kontakt med skadedyrene. Hvis rottebestanden holdes nede, vil rotterne slet ikke søge op mod os mennesker, da de så vil være i stand til at skaffe tilstrækkelig føde underjordisk.